Δήμος Τρικκαίων

Τσουρλή Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431351222