Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζάνη Αναστασία

Τηλ.: 2431351222
Email: ntzani@trikalacity.gr