Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζάνη Αναστασία

Τηλ.: 2431351264
Email: ntzani@trikalacity.gr