Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζιατζιάς Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351552
Email: atziatzias@trikalacity.gr