Δήμος Τρικκαίων

Τζίκας Ευάγγελος

Τηλ.: 2431076611-12