Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζίκας Ευάγγελος

22/01/2016
Τηλ.: 2431076611-12
Email: etzikas@trikalacity.gr