Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζιμόπουλος Παναγιώτης

Τηλ.: 2431351182
Email: ptzim@trikalacity.gr