Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τζιμόπουλος Παναγιώτης

19/01/2016
Τηλ.: 2431076611
Email: ptzim@trikalacity.gr