Δήμος Τρικκαίων

Τζιώρα Παναγιώτα

Τηλ.: 2431829550