Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βαϊοπούλου Γεωργία

Τηλ.: 24313 52920
Email: g.vai@trikalacity.gr