Δήμος Τρικκαίων

Βαϊοπούλου Γεωργία

Τηλ.: 24313 52920