Δήμος Τρικκαίων

Βαΐου Σωτήριος

Τηλ.: 2431076611-12