Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βαρσάνη Μαριάννα

Τηλ.: 24310 96722
Email: mvarsani@trikalacity.gr