Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βασιλείου Ιωάννης

Τηλ.: 2431353556
Fax: 2431353553
Email: ibasileiou@trikalacity.gr