Δήμος Τρικκαίων

Βασιλικός Χαρίλαος

Τηλ.: 24313 51 228