Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βασιλικός Χαρίλαος

Τηλ.: 2431063245
Email: xvasilikos@trikalacity.gr