Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βασιλικός Χαρίλαος

Τηλ.: 24313 51 228
Email: xvasilikos@trikalacity.gr