Δήμος Τρικκαίων

Βασιλείου Ευάγγελος

Τηλ.: 2431076611-2