Δήμος Τρικκαίων

Βασταρούχας Γεώργιος

Τηλ.: 24310 76618