Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βαβίτσας Χρήστος

Τηλ.: 2431351182
Email: h.vavitsas@trikalacity.gr