Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βαβίτσας Χρήστος

19/01/2016
Τηλ.: 2431351182
Email: h.vavitsas@trikalacity.gr