Δήμος Τρικκαίων

Βαβίτσας Χρήστος

Τηλ.: 2431351182