Δήμος Τρικκαίων

Βαβίτσας Ιωάννης

Τηλ.: 2431351137