Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βαβίτσας Ιωάννης

Τηλ.: 2431351137
Email: ivavitsas@trikalacity.gr