Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βίτσας Ιωάννης

Τηλ.: 2431350015
Email: jvitsas@trikalacity.gr