Δήμος Τρικκαίων

Βόμπρας Αναστάσιος

Τηλ.: 2431351100