Δήμος Τρικκαίων

Βούλγαρη Λαμπρινή

Τηλ.: 2431020493