Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βούλγαρης Δημήτριος

22/01/2016
Τηλ.: 2431351556
Email: jimvoulgaris@trikalacity.gr