Δήμος Τρικκαίων

Βούλγαρης Δημήτριος

Τηλ.: 2431351556