Δήμος Τρικκαίων

Βουτσελάς Χρήστος

Τηλ.: 2431076611-12