Δήμος Τρικκαίων

Βουτσελάς Γεώργιος

Τηλ.: 2431353568