Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζάχος Ευάγγελος

Τηλ.: 2431351114
Email: bzaxos@trikalacity.gr

Υπεύυθυνος Μητρώου Αρρένων