Δήμος Τρικκαίων

Ζάχος Ευάγγελος

Τηλ.: 2431351114

Υπεύυθυνος Μητρώου Αρρένων