Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζαφόλια Μαρία

Τηλ.: 24310 55104
Email: mzafolia@trikalacity.gr