Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζαλαβρά Ουρανία

Τηλ.: 24311 63213
Email: rzalavra@trikalacity.gr