Δήμος Τρικκαίων

Ζαλαβρά Ουρανία

Τηλ.: 24311 63213