Δήμος Τρικκαίων

Ζδρένια Βασιλική

Τηλ.: 24310 28135