Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζιώγα Ιωάννα

Τηλ.: 2431087827
Email: i.zioga@rikalacity.gr