Δήμος Τρικκαίων

Ζήρας Αριστείδης

Τηλ.: 2431076618