Δήμος Τρικκαίων

Ζουμπίλη Αικατερίνη

Τηλ.: 24313 52 920