Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζουμπίλη Αικατερίνη

Τηλ.: 24313 52 920
Email: kzoumbili@trikalacity.gr