Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Ζουμπίλη Αικατερίνη

Τηλ.: 2431351160
Email: kzoumbili@trikalacity.gr