Δήμος Τρικκαίων

Ζουλιανίτης Σπυρίδων

Τηλ.: 2431076611-2