Δήμος Τρικκαίων

Ζυγολίκας Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-2