Δήμος Τρικκαίων

Πεζοδρομια και πεζοδρόμους ανακατασκευάζει ο Δ. Τρικκαίων

27 Ιανουαρίου 2017
Αμεσες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους ξεκίνησε ο Δήμος Τρικκαίων, με έμφαση στα Ατομα με Αναπηρία.

Με στόχο τη βελτίωση των περιπατητικών διαδρομών και την άνετη κίνηση όλων (ΑμεΑ, μητέρες, ηλικιωμένοι, παιδιά) στα πεζοδρόμια, η βιώσιμη κινητικότητα, η προσπελασιμότητα και η προσβασιμότητα γίνονται οδηγός για πράξη. Το πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων έχει τρεις τομείς δράσεις.
– Η πρώτη αφορά στα Ατομα με Αναπηρία. Με βάση τον ειδικό χάρτη για δημόσια σημεία εύκολης πρόσβασης που ετοίμασε η αρμόδια ομάδα του ΕΕΕΕΚ Τρικάλων, περιδιαβαίνοντας την πόλη, οι παρεμβάσεις αφορούν σε πεζοδρόμια και διαβάσεις. Η συγκεκριμένη δράση της ομάδας εκπαιδευτικών και μαθητών του ΕΕΕΕΚ στοχεύει σε προσβάσεις σε κεντρικά σημεία και υπηρεσίες των Τρικάλων.
– Η δεύτερη δράση αφορά σε προγραμματισμένες ανακατασκευές πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Το πρώτο διάστημα γίνονται ανακατασκευές και επιδιορθώσεις σε δρόμους κοντά στο κέντρο της πόλης και στην υπόγεια διάβαση στην περιοχή Γκαζέλο. Ακλουθούν παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια με συγκεκριμένο προγραμματισμό και έπονται οι βελτιωτικές δράσεις στους πεζοδρόμους του κέντρου των Τρικάλων.
– Η τρίτη δράση γίνεται παράλληλα και αφορά σε έκτακτες παρεμβάσεις, σε διάφορα σημεία της πόλης και ειδικά εκεί, όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε λόγω κυκλοφοριακών αλλαγών.
Όλα αυτά τα έργα, που αλλάζουν την εικόνα της πόλης σταδιακά και με προγραμματισμό, προέρχονται από χρηματοδότηση του ίδιου του Δήμου. Τα χρήματα προήλθαν από το αποθεματικό που δημιούργησε ο Δήμος, με βάση τη συνετή πολιτική των τελευταίων δυόμισι ετών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα για έργα. Υπάρχει, επίσης, η αξιοποίηση από τον Δήμο, τόσο των εργαζομένων που με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας προσλήφθηκαν στον Δήμο, όσο και των οικονομικών δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έχει ήδη εγκριθεί ποσό για το 2017, που φορά σε εργολαβίες για παρόμοιες δράσεις και έργα.

Από το γραφείο Τύπου