Δήμος Τρικκαίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35820/29.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ)

24 Αυγούστου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 23/8/2022

21.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Μετά από κλήρωση

22. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΕΛΙΚΟΣ-ΟΡΘΗ

23. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

24. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ_2022-ΟΡΘΗ

25.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ : ΑΠΟ 24/8 ΕΩΣ 25/8/2022

Δημόσια Πρόσκληση-2