Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πίνακες Αξιολόγησης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019

26 Φεβρουάριος 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 26/2/2020

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00033