Δήμος Τρικκαίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2 Αυγούστου 2016
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΣΜΕ_2016_Αποτελέσματα