Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2 Αύγουστος 2016
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Continue Reading ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΣΜΕ_2016_Αποτελέσματα