Δήμος Τρικκαίων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35820/29.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΝΣΩΗ9-ΖΧΓ)

22 Αυγούστου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 22/8/2022

1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΕΛΙΚΟΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-προσωρινός

11. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ_2022

2. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΕΛΙΚΟΣ-ΟΡΘΗ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-προσωρινός-ΟΡΘΗ

11. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ_2022-ΟΡΘΗ