Δήμος Τρικκαίων

Πως γλύτωσε το Φρούριο και δεν έγινε ξενοδοχείο

22 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεώς μας, κατά την συνεδρίαση του τον Μάρτιο του 1975, ανέβαλε τη λήψη αποφάσεως διά την προσεχή συνεδρίαση του, επί προτάσεως της εν Τρικάλοις εδρευούσης τεχνικής εταιρείας Α. Θωμαΐδη και Δ. Μακρή περί κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος εις το Φρούριο.

Η εν λόγω πρόταση αφορά εις την δημιουργία ενός συγχρόνου -κατά τον χαρακτηρισμό- ξενοδοχειακού συγκροτήματος εκ των κάτωθι τμημάτων:

α) Ξενοδοχείου ύπνου με άνετα και σύγχρονα δωμάτια (λουτρό, θέρμανση, ερκοντίσιον κλπ).

β) Βοηθητικών χώρων (ρεσεψιόν, σαλόνια κλπ).

γ) Πισίνας έμπροσθεν του ξενοδοχείου.

δ) Πάρκινγκ εις το 2ον διάζωμα του Φρουρίου και

ε) Αξιοποιήσεως του υπάρχοντος εστιατορίου, ψησταριάς και μπαρ διά της καταβολής υπό της εταιρείας του αναλογούντος ετησίου μισθώματος.

 

Σχετικώς με την κατασκευήν του ξενοδοχείου προτείνονται δύο λύσεις:

1) Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδος δυναμικότητος 45 δωματίων, έναντι υποχρεώσεως του Δήμου να παραχωρήσει την χρήση αυτή εις την εταιρεία επί μίαν 20ετίαν και

2) Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδος δυναμικότητος 82 δωματίων έναντι υποχρεώσεως του Δήμου να παραχωρήσει την χρήση αυτής εις την εταιρεία επί μία 40ετία.

 

Διά της προτάσεως παρέχεται προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους η διαβεβαίωση ότι το ανωτέρω συγκρότημα θα αποτελέσει μονάδα τουριστικής προβολής της πόλεώς μας και πόλο έλξεως επισκεπτών και ότι παρερχομένων των ανωτέρω χρονικών ορίων το συγκρότημα θα αποτελέσει περιουσία του Δήμου.

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

 

Δεν παραχωρείται το Φρούριο δια ξενοδοχειακό συγκρότημα

Ακολούθως το Δ.Σ. παρουσία του Δημάρχου Αλ. Πούλιου, εισήλθε εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με πρώτον την λήψη αποφάσεως επί προτάσεως της τεχνικής εταιρείας Θωμαΐδη — Μακρή περί κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος εις το Φρούριο της πόλεώς μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να πάρετε απόφαση αν θα δώσουμε ή όχι το Φρούριο διά αξιοποίηση. Η απόφαση μας θα υποβληθεί στον EOT και αν εγκριθεί θα γίνει δημοπρασία.

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ: Επί ποιας προτάσεως θα συζητήσουμε.

(Ο γραμματεύς κ. Ντίνος αναγιγνώσκει την πρόταση Θωμαΐδη — Μακρή περί ανεγέρσεως ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Φρούριο.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Έχομε πάρει απόφαση δημοπρατήσεως του εστιατορίου του Φρουρίου διά 10 χρόνια. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε εις άλλην πρόταση ανεγέρσεως ξενοδοχείου.

ΣΑΚΚΑΣ: Ο χώρος αυτός του Φρουρίου, που είναι το κόσμημα των Τρικάλων, δεν δύναται να γίνει ξενοδοχείο. Εκπλήσσομαι με την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε εις το Δ.Σ. Ασυζητητί, κατ’ εμέ, απορρίπτεται η πρόταση, διότι δεν συντρέχουν λόγοι να δώσουμε το Φρούριο και πολύ σωστά ο κ. Καμπελής υπέδειξε τον Προφήτη Ηλία διά ξενοδοχείο. Το φρούριο είναι στολίδι της πόλεως και ολοκλήρου της Θεσσαλίας. Και να εγκρίνει η αρχαιολογική υπηρεσία την ανέγερση ξενοδοχείου, εμείς ασυζητητί πρέπει να την απορρίψουμε. Βλάπτει και η συζήτησις. Εγώ τίθεμαι εναντίον της παραχωρήσεως. Δεν πρέπει να ταλαιπωρήσουμε τους ενδιαφερομένους και να είμεθα σαφείς. Να μην κάνουν σχέδια.

ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Συμφωνώ απολύτως με τον κ. Σακκά Δεν θέλω ξενοδοχείο στο φρούριο. Οι τουρίστες έρχονται για το φρούριο και όχι για το ξενοδοχείο. Αν θέλουν ας φτιάξουν ξενοδοχείο στην «ντάπια».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί την «ντάπια» λέτε να την χαραμίσουμε;

ΚΩΤΣΙΟΣ: Υπό τούς όρους που έθεσε ο κ. Θωμαΐδης δεν συμφέρει να το δώσουμε.

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ: Κινδυνεύουμε να παρατηρηθούμε από άλλες αρχές.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή αν ήταν συμφέροντες οι όροι θα το συζητούσαμε;

ΚΩΤΣΙΟΣ: Ναι γιατί ο Δήμος χρειάζεται πόρους.

ΣΑΚΚΑΣ: Δεν θα πάρουμε όμως πόρους εις βάρος της πόλεως.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέτω το ερώτημα συμφέρει να αξιοποιήσει ο Δήμος το φρούριο ναι ή όχι;

ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Όταν λέμε συμφέρον πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει.

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ: Ο χώρος δεν επαρκεί διά ξενοδοχείο και η διάταξη των σχεδιαγραμμάτων της Εταιρείας Θωμαΐδη, δεν θα είναι ορθή. Το ερώτημα είναι αν προσφέρεται ο χώρος του φρουρίου διά ξενοδοχείο. Εγώ πιστεύω ότι παρουσιάζει ελλείψεις.

ΚΩΤΣΙΟΣ: Έχουμε συζήτησιν επί προτάσεων του Θωμαΐδη και επ’ αυτών πρέπει να συζητήσουμε αν συμφέρει ή όχι. Αν έλθει δηλαδή κάποιος και μας δώσει ένα ξενοδοχείο δωρεάν, δεν θα το δεχθούμε;

ΣΑΚΚΑΣ: Όχι. Αφού απορρίπτομε διά ξενοδοχείο, ούτε καν συζητούμε τούς όρους.

ΚΩΤΣΙΟΣ: Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το θέμα.

ΣΑΚΚΑΣ: Εγώ το αποκλείω εκ προοιμίου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί η αρχαιολογική εταιρεία να μας δώσει άδεια. Γιατί είσθε απόλυτος;

ΣΑΚΚΑΣ: Δεν συμφέρει στην πόλη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην πόλη ή στους άλλους που έχουν ξενοδοχείο; Διατί φοβούνται και πρότειναν συνεργασία;

ΔΗΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Μόνον προσπάθειες εξωραϊσμού του φρουρίου υπό του Δήμου θα πρέπει να είναι αποδεκτές. Ιδιωτικές προτάσεις αξιοποιήσεως είναι εμπορικές και θα πρέπει να αποκλείονται.

ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ: Μην βιάζεσθε. Το θέμα είναι σοβαρό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλοι καταλαβαίνουμε και δεν ξέρω γιατί συζητάμε άσκοπα. Συμφέρει να αξιοποιήσουμε το φρούριο, ναι ή όχι; Πρέπει νάμαστε σαφείς.

ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ: Και αν ο κ. Θωμαΐδης επανέλθει με άλλους όρους, τι θα γίνει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάλτε επί του παρόντος δεν συμφέρει.

Τελικώς το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως «να μην παραχωρηθεί, επί του παρόντος, ο χώρος του Φρουρίου διά ξενοδοχειακή επιχείρηση» και η πρόταση Θωμαΐδη — Μακρή απερρίφθη.