Δήμος Τρικκαίων

Πως ψήφισαν οι Τρικαλινοί στο Δημοψήφισμα του 1974

7 Δεκεμβρίου 2018

44 χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο 8-12-2018, από την ιστορικής σημασίας αναμέτρηση της 8ης Δεκεμβρίου του 1974, όταν 4,7 εκατομμύρια Έλληνες ψηφοφόροι προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα, για να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο μόνο ψηφοδέλτια, της «Βασιλευομένης» και της «Αβασιλεύτου» Δημοκρατίας.

Το 69,2% των ψηφοφόρων ψηφίζει κατά της βασιλευομένης δημοκρατίας, έναντι 30,82% που είναι υπέρ της επαναφοράς του θεσμού της βασιλείας.

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί επτά δημοψηφίσματα, με τις έξι περιπτώσεις το ερώτημα να σχετίζεται με το πολίτευμα (βασιλευόμενη ή αβασίλευτη δημοκρατία) και μια για την έγκριση συντάγματος. Σημειώνεται ότι τα τρία από τα επτά δημοψηφίσματα διενεργήθηκαν από δικτατορικά καθεστώτα.

Τι ψήφισαν οι Τρικαλινοί

Με δημοκρατική συνέπεια όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, οι Τρικαλινοί ψηφοφόροι ψήφισαν την Αβασίλευτη Δημοκρατία.

Το αποδεικνύει η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος στα 33 εκλογικά τμήματα της πόλεως Τρικάλων, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων των συνοικισμών του Δήμου μας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Επί εγκύρων ψηφοδελτίων 14.246 έλαβαν:

ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ: 11.337 ήτοι ποσοστό 79,59%.

ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ: 2.909 ήτοι ποσοστό 20,41%.

Ήτοι το 80ο)ο περίπου των Τρικαλινών ψήφισαν Αβασίλευτη Δημοκρατία και μόνον το 20ο)ο είπε ναι στον Βασιλιά.

Εξ άλλου εκ των τμημάτων του Δήμου Τρικκαίων η Αβασίλευτη συγκέντρωσε τους περισσοτέρους ψήφους στο μικτό εκλογικό τμήμα Πυργετού ήτοι 489 και τις λιγότερες στο μικτό Αγίων Αποστόλων, ήτοι 189. Η βασιλευόμενη συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στο εκλογικό τμήμα Ζωοδόχου Πηγής μικτό ήτοι 131 και τις λιγότερες στο εκλογικό τμήμα Αγίας Μονής Γυναικών ήτοι 53.

 

Συγκεκριμένα στα τμήματα που ψήφισαν μόνον ΑΝΔΡΕΣ επί 5.771 ψήφων εγκύρων έλαβαν:

ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΣ: 4.697 ήτοι ποσοστό 81,39%.

ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ: 1.074 ήτοι ποσοστό 18.61%.

Και τμήματα των ΓΥΝΑΙΚΩΝ μόνον επί 5.348 ψήφων εγκύρων έλαβαν:

ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΣ: 4.176 ήτοι ποσοστό 78.09%.

ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ: 1.172 ήτοι ποσοστό 21,91%).

Δηλαδή οι Τρικαλινές εψήφισαν σε ποσοστό μεγαλύτερο 3.30% τον βασιλιά έναντι των ανδρών.

 

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ Ανδρών

Έγκυρα       395

Βασιλευομένη  72

Αβασίλευτος  323

2ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ Γυναικών

Έγκυρα       396

Βασιλευομένη  53

Αβασίλευτος   343

Τα ψηφοδέλτια του 1974

3ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΑΣ Ανδρών

Έγκυρα        411

Βασιλευομένη   98

Αβασίλευτος   313

4ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΑΣ Γυναικών

Έγκυρα        386

Βασιλευομένη  103

Αβασίλευτος   283

5ο ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Ανδρών

Έγκυρα        513

Βασιλευομένη  100

Αβασίλευτος   413

6ο ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ Γυναικών

Έγκυρα       41 2

Βασιλευομένη  105

Αβασίλευτος   307

Για την αντιγραφή: Σ.Α. Μπακοβασίλης

7ο ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ μικτό

Έγκυρα        516

Βασιλευομένη   91

Αβασίλευτος   425

8ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ Α’ Ανδρών

Έγκυρα        493

Βασιλευομένη   89

Αβασίλευτος   404

Τα τελικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος πανελλαδικά

9ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ Β’ Ανδρών

Έγκυρα        415

Βασιλευομένη   80

Αβασίλευτος   335

10ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ Γ’ Ανδρών

Έγκυρα        325

Βασιλευομένη   70

Αβασίλευτος   255

11ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ Α’ Γυναικών

Έγκυρα        507

Βασιλευομένη  119

Αβασίλευτος   388

12ο ΑΓ. ΚΩΝ)ΝΟΥ Β’ Γυναικών

Έγκυρα        426

Βασιλευομένη  104

Αβασίλευτος   322

13ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ)ΝΟΥ Γ’ Γυναικών

Έγκυρα        320

Βασιλευομένη   84

Αβασίλευτος   236

14ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Ανδρών

Έγκυρα        449

Βασιλευομένη   73

Αβασίλευτος   376

15ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Γυναικών

Το περίφημο σκίτσο του Σπύρου Ορνεράκη

Έγκυρα        393

Βασιλευομένη   56

Αβασίλευτος   337

16ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ανδρών

Έγκυρα        367

Βασιλευομένη   81

Αβασίλευτος   286

17ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γυναικών

Έγκυρα        362

Βασιλευομένη   92

Αβασίλευτος   270

18ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μικτό

Έγκυρα        440

Βασιλευομένη  105

Αβασίλευτος   335

19Ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ανδρών

Έγκυρα        566

Βασιλευομένη  104

Αβασίλευτος   462

20ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γυναικών

Έγκυρα        532

Βασιλευομένη  112

Αβασίλευτος   420

21ο ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Α’ Ανδρών

Έγκυρα        384

Βασιλευομένη   58

Αβασίλευτος   326

22ο ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Β’ Ανδρών

Έγκυρα        514

Βασιλευομένη  101

Αβασίλευτος   413

23ο ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Α’ γυναικών

Έγκυρα        391

Βασιλευομένη   82

Αβασίλευτος   309

24Ο ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Β’ Γυναικών

Έγκυρα        396

Βασιλευομένη  102

Αβασίλευτος   294

25Ο ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Ανδρών

Έγκυρα        402

Βασιλευομένη   70

Αβασίλευτες   332

26ο ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Γυναικών

Έγκυρα        366

Βασιλευομένη   91

Αβασίλευτος   280

27ο ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Έγκυρα        499

Βασιλευομένη  131

Αβασίλευτος   368

28ο ΡΙΖΑΡΙΟΥ Ανδρών

Έγκυρα        537

Βασιλευομένη   78

Αβασίλευτος   459

29ο ΡΙΖΑΡΙΟΥ Γυναικών

Έγκυρα        456

Βασιλευομένη   69

Αβασίλευτος   387

30ο ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Μικτό

Έγκυρα        383

Βασιλευομένη   66

Αβασίλευτος   317

31ο ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Μικτό

Έγκυρα          298

Βασιλευομένη    109

Αβασίλευτος     189

32Ο ΠΥΡΓΕΤΟΥ Μικτό

Έγκυρα         564

Βασιλευομένη

75 Αβασίλευτος 489

33ο ΣΩΤΗΡΑΣ—ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ—ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ

Έγκυρα        427

Βασιλευομένη   86

Αβασίλευτος   341