Δήμος Τρικκαίων

Πώς θα εξασφαλίσετε μάθηση & δημιουργική απασχόληση των παιδιών

19 Ιουλίου 2016
Με κοσμοσυρροή αλλά και οργάνωση, συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων από γονείς, για ένταξη των παιδιών τους στις Δομές του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για τις αιτήσεις που αφορούν σε φιλοξενία παιδιών στα ΚΔΑΠ, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

Οι αιτήσεις συνεχίζονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016.  Οι Δομές του Δήμου, όπως κάθε χρόνο, είναι έτοιμες να παράσχουν φιλοξενία, αγάπη, χαμόγελο, πλήθος δραστηριοτήτων για τα παιδιά που αποτελούν κύριο μέλημα της προσχολικής και πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης. Ο Δήμος Τρικκαίων φρόντισε να διαθέσει προσωπικό για την καλύτερη ενημέρωση των γονιών, για τη βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης και για πρόσθετη συνδρομή. Η πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έγινε για να δηλώσουν οι γονείς/κηδεμόνες τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών/εφήβων/ ατόμων με αναπηρία μέσω κουπονιού ενίσχυσης (voucher) στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) και να αποστείλουν μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάστασής τους.

Η πρόσκληση αφορά εργαζόμενους γονείς, αλλά και ανέργους-ες, εγγεγραμμένους-ες στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ που θα επιλεγούν με βάση το οικογενειακό εισόδημα και με κριτήριο το όριο της φτώχειας. Αίτηση δικαιούνται να κάνουν όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά, τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία παιδιά, τις 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά και τις 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν πέντε παιδιά και άνω.

Εξαιρούνται από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής όσοι έχουν νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης μόνο για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Πρωινή και Απογευματινή Βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων.

Επίσης, στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) έχει εκδοθεί ο ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 έως 31/12/2015).

 

  1. A) ΕΑΝ Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΙΚΑ):

1) Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 11 Ιουλίου 2016 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).

2) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

 

  1. B) ΕΑΝ Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΑΕΕ):

1) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ και

2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και

3) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Γ) ΕΑΝ Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ):

1) Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

 

 

Δ) ΕΑΝ Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ/ΟΣ:

1) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) με ημ/νία έκδοσης μετά την Ημ/νία Πρόσκλησης και

2) Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

 

 

Ε) ΕΑΝ Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος

– με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή/και ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ

– με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας εν ισχύ

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Τρικκαίων, ως εξής:

 

ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου

Ταχ.Δ/νση: Τέρμα Μακεδονίας

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 20.30 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 77330

 

ΚΔΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ»

Ταχ.Δ/νση: Ασκληπιού & Ζ. Πηγής (έναντι Σιδ. Σταθμού)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 20.30 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 79550

 

ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» (1ο Δημοτικό Σχολείο)

Ταχ.Δ/νση: Δερβενακίων & Πιτσακού

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 20.30 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 79550

 

 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Πρωινή & Απογευματινή Βάρδια)

Υπεύθυνη/ος: Ίτσιου Ανθή & Φράγκος Παναγιώτης

Ταχ.Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα & Αργοναυτών, Συν. Μπάρας , ΤΡΙΚΑΛΑ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 75110

 

 

 

Βρεφικός Σταθμός ¨Ηλιαχτίδα¨

Υπεύθυνη: Αναστασία Ντούλα

Ταχ.Δ/νση: Διογένους 11, Αγία Μονή, Τρίκαλα

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 29550

 

 

Βρεφικός Σταθμός ¨Παραμυθούπολη¨

Υπεύθυνη: Καλλιόπη Τασιοπούλου

Ταχ.Δ/νση: Τέρμα Μυροφύλλου, Αγ. Οικουμένιος (Σεισμόπληκτα) Τρίκαλα

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 74848

 

 

Παιδικός Σταθμός ¨Αερόστατο¨

Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Μπάλτου

Ταχ.Δ/νση: Βαλτινό Τρικάλων

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 94575

 

 

Παιδικός Σταθμός ¨Ουράνιο Τόξο¨

Υπεύθυνη: Αικατερίνη Πλάκα

Ταχ.Δ/νση: Πρίνος Τρικάλων

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 24310 93150

 

 

Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ               

Υπεύθυνη: ΚΟΥΤΣΙΑ ΑΓΟΡΗ

Ταχ.Δ/νση: ΣΚΟΥΦΑ 3 (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431028135

 

Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεύθυνη: ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ταχ.Δ/νση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ(ΟΠΙΣΘΕΝ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431028494

 

Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεύθυνη: ΜΠΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ

Ταχ.Δ/νση: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 11 (ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431020935

 

Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεύθυνη: ΒΟΥΤΥΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ταχ.Δ/νση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 24 (ΜΠΑΡΑ)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431031782

 

ΣΤ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεύθυνη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ταχ.Δ/νση: ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431020184

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Υπεύθυνη: ΖΑΦΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Ταχ.Δ/νση: ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431055104

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

Υπεύθυνη: ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχ.Δ/νση: ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431087041

 

 

Ζ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Υπεύθυνη:  ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ταχ.Δ/νση: ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 10 (Αγ.Οικουμένιος)

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431039878

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

 

Υπεύθυνη: ΒΑΡΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ταχ.Δ/νση: ΡΙΖΩΜΑ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431096722

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

Υπεύθυνη: ΚΑΜΙΛΗ ΜΑΡΙΚΑ

Ταχ.Δ/νση: ΔΙΑΛΕΚΤΌ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431086471

 

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

 

Υπεύθυνη: ΑΡΔΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ταχ.Δ/νση: ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Ώρες: 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Τηλέφωνο: 2431043116

 

Από το γραφείο Τύπου