Δήμος Τρικκαίων

Πόσιμο το νερό της ΔΕΥΑΤ

10 Σεπτεμβρίου 2023

Με αφορμή συνεχή δημοσιεύματα σε σχέση με την ποιότητα του νερού, η ΔΕΥΑΤ ενημερώνει τα εξής:

Στον Δήμο Τρικκαίων καθημερινά γίνονται μετρήσεις ποιότητας νερού στο πιστοποιημένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ.

Τόσο στις σημερινές (Κυριακή 10.09.2023) μετρήσεις στο κεντρικό Αντλιοστάσιο όσο και σε όλες τις προηγούμενες, το νερό παραμένει πόσιμο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Οι καταναλωτές βεβαίως μπορούν να πραγματοποιούν τακτικό καθαρισμό των «τοπικών διατάξεων» που πιθανώς υπάρχουν σε σπίτια (δηλαδή φίλτρα, σίτες σε βρύσες), για ακόμη καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού.

Από τη ΔΕΥΑΤ