Δήμος Τρικκαίων

"Πράσινα Τρίκαλα" με μείωση ενεργειακών απαιτήσεων

1 Ιουλίου 2016
Μέχρι 25% μειώνει σταδιακά τις ενεργειακές απαιτήσεις του ο Δήμος Τρικκαίων, υλοποιώντας ή σχεδιάζοντας συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της μελέτης που διεξαγάγει το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στον Δήμο,

στο πλαίσιο του έργου InSmart (Integrative Smart City Planning – Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Έξυπνων Πόλεων) στο οποίο ο Δήμος συμμετέχει μέσω της ΔΕΥΑΤ.
Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 στο Δημαρχείο Τρικκαίων, παρουσία όλων των Διευθυντών των υπηρεσιών του Δήμου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, ο Δήμος μειώνει την ενεργειακή του απόδοση, ως εξής:
1. Οι δράσεις που έχει αναλάβει συστηματικά, είναι οικονομικά βιώσιμες και μειώνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις της πόλης σε επίπεδα κοντά στο 10%. Αυτές είναι:
– Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
– Επέκταση των ποδηλατοδρόμων
– Μείωση των θέσεων στάθμευσης
2. Ο Δήμος κινείται συστηματικά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED, γεγονός που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση της τάξης του 70% των σημερινών απαιτήσεων, με επίπτωση στις ανάγκες της πόλης της τάξης επιπλέον 10%. Ταυτοχρόνως, γίνεται αποτύπωση των πλέον ενεργοβόρων πηγών της πόλης, που είναι τα κτήρια και ο οδικός φωτισμός
3. Ακόμη κι αν αναβαθμιστεί ενεργειακά το σύνολο των δημοτικών κτηρίων, η επίπτωση είναι μικρή της τάξης του 2-5%. Για να υπάρξει αποτέλεσμα, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ενεργειακά το σύνολο των κατοικιών και κυρίως αυτών που κτίστηκαν μεταξύ 1950 και 1970. Αυτό, βέβαια, απαιτεί ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση και των συμπολιτών.
Άλλο ένα 30% εξοικονόμησης για το σύνολο της πόλης θα υπάρξει, όταν αρχίσει η υλοποίηση έργων που ήδη διερευνώνται από τον Δήμο Τρικκαίων. Αυτά αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από επιφανειακά ύδατα και φράγματα, καθώς και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απαιτείται, βεβαίως, προσεκτικός σχεδιασμός, καθώς έχουν υψηλό κόστος κατασκευής.
Επομένως, η μέχρι τώρα πρακτική, αποδεικνύει ότι οι ήπιες μορφές παρεμβάσεων, ωφελούν το περιβάλλον, την οικονομική κατάσταση του Δήμου και κατ‘ επέκταση των πολιτών, συμβάλλουν στην αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και δημιουργούν συνθήκες για έναν πραγματικά «Πράσινο Δήμο».
Από το γραφείο Τύπου