Δήμος Τρικκαίων

Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας ( Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584)
  • Έγγραφο επίδοσης στον Εισαγγελέα
  • Έγγραφο τελεσιδικίας
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμαρχο, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων

Συνημμένα Έγγραφα