Δήμος Τρικκαίων

Άνοιγμα μερίδας δημότη - μεταφορά από πατρική μερίδα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένα Έγγραφα