Δήμος Τρικκαίων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα