Δήμος Τρικκαίων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα