Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351163 xrsakel@trikalacity.gr