Δήμος Τρικκαίων

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου)
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)