Δήμος Τρικκαίων

Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
  • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (στην περίπτωση αυτή πρώτα διορθώνονται τα Μητρώα Αρρένων με Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκηση )

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]