Δήμος Τρικκαίων

Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι έγγαμος.

Συνημμένα Έγγραφα