Δήμος Τρικκαίων

Επαναδημότευση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) για μεταδημότευση στο Δήμο Τρικκαίων (Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) (Ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

Συνημμένα Έγγραφα

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σακελλαρίου Χρήστος 2431351298 [email protected]