Δήμος Τρικκαίων

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Σημειώσεις

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης